Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného na maloleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na povolenie uzavrieť… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na povolenie uzavrieť… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva s prísl.. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na úpravu styku starých… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.204,32 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zmenu osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zverenie mal. do… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 16.365,56 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na úpravu výkonu rodič.… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie a rozhodnutie, o nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zrušenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 9.184,07 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava výkonu rodič. práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, Podnet na začatie konania o… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 539,76 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na úpravu výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na zníženie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vydanie hnuteľných… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 112 výsledkov (471 ms)