Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 8.267,27 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 60.330,00 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zvýšenie výživného… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Predbežné prejednanie sporu, o odstránenie stavby Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 84 699,89 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Predbežné prejednanie sporu, žaloba o vyporiadanie BSM po… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zverenie do NOS + NO Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 208 ods.1 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Silvia Lesňáková
  Obžalovaný – ["C", "T"]
 11. Predbežné prejednanie sporu, o náhradu škody 300,90 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 279.966,83 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 188 ods. 1.… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, podnet na zmenu opatrovníka Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, žiadosť o zmenu priezviska… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zvýšenie výživného+… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh matky na zvýšenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zníženie výživného… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 157 výsledkov (599 ms)