Court type
Date

Results

 1. Predbežné prejednanie sporu, o zaplatenie 413,48 eur s… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Hearing will be held on

 3. Predbežné prejednanie sporu, o vyslovenie neplatnosti… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 17127,51 EUR s… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.000 eur s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o neplatnosť uznesenia… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie bezdôvodného… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 2.431,45… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1.235,78 eur s… Hearing was held on

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o náhradu škody Hearing was held on

 12. Predbežné prejednanie sporu, o zaplatenie 2400 EUR s prísl. Hearing was held on

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5.226,- eur s… Hearing was held on

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na rozvod manželstva Hearing was held on

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníckeho práva k… Hearing was held on

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na zrušenie výživného Hearing was held on

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 10 693,03… Hearing was held on

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na úpravu výk. práv a… Hearing was held on

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie a vyporiadanie… Hearing was held on

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Hearing was held on

1 – 20 of total 24,313 results (390 ms)