Pojednávania

Výsledky

  1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.743,96 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  2. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie PR o zaplatenie 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie 1… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 3 z celkovo 3 výsledky (466 ms)