Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie, Zaplatenie 34 225,19 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Určenie výživného pre rozvedeného manžela Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Určenie neplsatnosti zmluvy o pôžičke Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Zaplatenie 996,82 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Neplatnosť dohody o vydaní veci Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Vrátenie daru Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trnava
  Sudca – JUDr. Bibiana Ťažiarová
 7. Pojednávanie, úpravu práv a povinností + PO Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, žaloba o neplat. spotrebiteľ. zmluvy, bezdôv…… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Žiadosť o udelenie poverenia 5207035213 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trnava
  Sudca – JUDr. Bibiana Ťažiarová
 10. Pojednávanie, Výživné pre dospelé dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, Zaplatenie 106,32 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, Zaplatenie 489,14 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, úprava styku Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Zaplatenie 169,11 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Zaplatenie 166,39 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Zaplatenie 379,52 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, Vydanie zmenkového PR v sume 500 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Zaplatenie 3 960 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trnava
  Sudca – JUDr. Bibiana Ťažiarová
 19. Pojednávanie, Zaplatenie 60,34 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 65 143 výsledkov (339 ms)