Typ pojednávania
Typ súdu
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie, Určenie, že do dedičstva patria pozemky Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Zuzana Štubniakovákochanová
 2. Pojednávanie, Určenie neplatnosti časti zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Zuzana Štubniakovákochanová
 3. Pojednávanie, Zrušenie výživného na plnoleté dieťaťa Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Zuzana Štubniakovákochanová
 4. Pojednávanie, Ochrana vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Zuzana Štubniakovákochanová
 5. Pojednávanie, Návrh na výživné manželky Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Zuzana Štubniakovákochanová
 6. Pojednávanie, Zaplatenie 2920,00 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Zuzana Štubniakovákochanová
 7. Pojednávanie, Návrh na ochranu osobnosti a náhradu nemajet.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Zuzana Štubniakovákochanová
 8. Pojednávanie, Určenie neplatnosti jednostranného zápočtu Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Zuzana Štubniakovákochanová
 9. Pojednávanie, Zaplatenie 2897,34 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Zuzana Štubniakovákochanová
 10. Pojednávanie, Zaplatenie 1108,71 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Zuzana Štubniakovákochanová
 11. Pojednávanie, Zaplatenie 720,00 € Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Zuzana Štubniakovákochanová
 12. Pojednávanie, Zaplatenie 660,00 € Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Zuzana Štubniakovákochanová
 13. Pojednávanie, Vypratanie pozemku s návrhom na vydanie - PO Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Zuzana Štubniakovákochanová
 14. Pojednávanie, Zrdžanie sa zásahov do vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Zuzana Štubniakovákochanová
 15. Pojednávanie, Zaplatenie 1 348 082,73 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Zuzana Štubniakovákochanová
 16. Pojednávanie, Zaplatenie 5 632,50 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Zuzana Štubniakovákochanová
 17. Pojednávanie, Zapretie otcvostva, ustanovenie opatrovníka Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Zuzana Štubniakovákochanová
 18. Pojednávanie, Zaplatenie 787,85 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Zuzana Štubniakovákochanová
 19. Pojednávanie, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Zuzana Štubniakovákochanová
 20. Pojednávanie, Zaplatenie 2542,64 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Zuzana Štubniakovákochanová
1 – 20 z celkovo 13 646 výsledkov (426 ms)