Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek
Identifikačné číslo spisu
Spisová značka

Výsledky

  1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.000 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 1 z celkovo 1 výsledok (443 ms)