Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Návrh na zhabanie vecí Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Návrh na zhabanie vecí Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, návrh na zhabanie veci Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, návrh na uloženie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 221 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie otcovstva a o úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o bezdôvodné obohatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu styku s mal. Mia… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 172 ods. 1 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, o udelenie súhlasu k zmene… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, o zvýšenie výživného + zníženie… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 188 ods. 1 TRZ, §… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, o priznanie rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, o zníženie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zmenu úpravy práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie a rozhodnutie, o zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 155 výsledkov (369 ms)