Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia

Výsledky

 1. Pojednávanie, Návrh o určenie príspevku na výživu rozved.… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, O zaplatenie 440,64 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Zrušenie výživného na plnoleté dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Zaplatenie 476,83 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, O zaplatenie 285,56 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Zaplatenie 283,15 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Zaplatenie 164,04 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Na úpravu výkonu rodič. práv a povinn. k mal. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 672,81 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, O zaplatenie 13 842 € s prísl. - o náhradu… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, Na zverenie do náhradnej osob. starostl. k… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, Návrh na rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, O zaplatenie 1 563,10 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Zaplatenie 283,15 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Zaplatenie 826,61 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, O zaplatenie 156,35 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, O zaplatenie 5 381,87 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, O zaplatenie 613,71 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, O zaplatenie 1 355,60 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Zaplatenie 97,75 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 946 výsledkov (936 ms)