Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Účastníci

Výsledky

 1. Pojednávanie, Zaplatenie 52 611,87 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Žaloba o určenie neplatnosti kúpnych zmlúv Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Návrh na schválenie dedič. dohody v mene mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Návrh na zverenie mal. detí do starostl. otca Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Určenie pravosti pohľadávky proti podstate Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Určenie výšky pohľadávok Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 35. 857 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Určenie právneho dôvodu pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 246 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 1 049,01 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 554,20 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 326 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 259 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, O zaplatenie 2 758,08 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Návrh na zníženie výživného na mal. dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné zasadnutie, Návrh na schválenie dohody o vine a… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 205 výsledkov (624 ms)