Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie, Zaplatenie 941,53 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Zaplatenie 720,42 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Návrh na rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, O zaplatenie 2 196,37 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, O zaplatenie 828,11 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Zaplatenie 2 453,27 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Návrh na zvýšenie výživného pre mal. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Návrh na úpravu styku s mal. dieťaťom Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, O zaplatenie 4 019,49 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Zaplatenie 6 708,31 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, Na schválenie dedič. dohody v mene nesvoj. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, O zaplatenie 1 716,05 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, O zaplatenie 583,98 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Návrh na schválenie dedič. dohody v mene mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Zaplatenie 248,95 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Zaplatenie 2 858,05 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, Zaplatenie 4 897,38 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Návrh na zníženie výživného na mal. dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, O zaplatenie 17 034,68 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Návrh na úpravu styku s mal. dieťaťom Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 35 výsledkov (369 ms)