Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Náhrada majetkovej škody a… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Náhrada majetkovej škody a… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Náhrada majetkovej škody a… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, odstránenie plotov, náhrada… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 821,90 € s prísl. -… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 8.390,06 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie súdneho dohľadu Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Priznanie rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na uloženie OL Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, návrh na zhabanie veci Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, o obnovu konania Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 1.255,25 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na zhabanie vecí Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na zhabanie vecí Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, návrh na zmenu OL na… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, Uplatnenie pohľadávky 831,15 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, návrh na ukončenie AOL Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 289 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 117 výsledkov (501 ms)