Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, na povolenie uzavrieť… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, na rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie mená Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na nezrušiteľné osvojenie Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, na schválenie právneho úkonu za… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, na úpravu výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 348 ods.1 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zmena OL Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie a rozhodnutie, o vydanie akéhokoľvek… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 470,71 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 611,81 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zvýšenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, priznanie rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, na priznanie rodičovských práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie a rozhodnutie, na rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, žiaodsť o rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 180 výsledkov (663 ms)