Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, na rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zverenie mal. dieťaťa… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 51.658,67 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, na úpravu práv a povinností k… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie výživného a úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3030,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 212 ods. 1, ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, na úpravu práv a povinností k… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 171 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 352 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, o úpravu práv a povinnosti k… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, o zmenu úpravy výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, na rozvod manželstva a prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, žiaodsť o rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 221 ods.1, 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 48.256,13 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zmena OL Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 193 výsledkov (699 ms)