Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie, O zaplatenie 576,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Návrh na rozvod a úpravu práv k maloletým Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, O zaplatenie 50,47 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, O zaplatenie 28 711,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, O zverenie maloletého do náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, O zaplatenie 26. 540, 16 € s prísl. návrh na… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, O zaplatenie 784,90 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Návrh o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, O rozvod manželstva a úpravu práv k maloletým… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, O rozvod manželstva a úpravu práv k mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, O zaplatenie 951,84 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, O zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, O rozvod manželstva a úpravu práv k mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, O náhradu škody spôsobenej na zdraví vadným… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, O zmenu úpravu styku otca s maloletou Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, O zaplatenie 212 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, Návrh na začatie konania a úpravu práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, žaloba o zrušenie rozhodovského rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Návrh o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Návrh na ustanovenie kolízneho opatrovníka Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 69 výsledkov (676 ms)