Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia

Výsledky

 1. Pojednávanie, O zaplatenie 22 429,67 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, O rozvod manželstva a úpravu práv k mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, O rozvod manželstva a úpravu práv k maloletým… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, O zverenie maloletého do náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, O zaplatenie 742,49 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, O zaplatenie 212 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, O určenie platnosti odstúpenia od zmluvy… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, O zmenu úpravu styku otca s maloletou Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, O úpravu práv a povinnosti rodičov, určenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Návrh matky na zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, O zaplatenie 391 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, O zaplatenie 321,27 € s prísl. (sam. konanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, O náhradu škody spôsobenej na zdraví vadným… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Návrh na určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Návrh na začatie konania a úpravu práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, O zaplatenie 1 660,32 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, O zverenie maloletého dieťaťa do náhradnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, O zaplatenie 784,90 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, O zaplatenie 4609,39 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 128 výsledkov (749 ms)