Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 19.148 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 126 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, na náhradu škody s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 70,70 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu nároku za škodu… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody a náhradu… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 496,40 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2 991,86 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 180,42 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, návrh na zhabanie veci Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 189 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 271 ods.2 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie otcovstva a úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, o urč. vlast. práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1.120 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, o obnovu konania 17C/16/2006 Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 2831,73 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 217 výsledkov (692 ms)