Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

  1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o obnovu konania… Pojednávanie prebehlo dňa

  2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyslovenie nepl. zvolania a… Pojednávanie prebehlo dňa

  3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o obnovu konania 17C/16/2006 Pojednávanie prebehlo dňa

  4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zrušenie vydedenia… Pojednávanie prebehlo dňa

  5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 6767,37 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

  6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1656,07 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

  7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM po rozvode… Pojednávanie prebehlo dňa

  8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti dar.… Pojednávanie prebehlo dňa

  9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 189 ods. 1, 2… Pojednávanie prebehlo dňa

  10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 836,55 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

  11. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3 340,08 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

  12. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 189 ods. 1, 2… Pojednávanie prebehlo dňa

  13. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 155 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

  14. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1 207,16 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

  15. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody na zdraví s… Pojednávanie prebehlo dňa

  16. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie, že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

  17. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozdelenie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

  18. Pojednávanie bez rozhodnutia, o ochranu osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

  19. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

  20. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 306,34 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 274 výsledkov (576 ms)