Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3.584,94 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, bezdôvodné obohatenie na… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, 6 276,48 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie nehnuteľných vecí Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 513,70 -EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie uznesenia o schválení… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 344,38 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 221 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 189 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 213 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 213 ods. 1, 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, 4000,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 225 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, o povolenie obnovy… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, 2230,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, 519,30 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, 10.135,47 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, 331,08 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie a rozhodnutie, 43,60 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 128 výsledkov (676 ms)