Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 157 ods. 1,ods. 2 písm.a… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o neplatnosť právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, na nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2913,66 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1297,74 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 423,86 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 565,50 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie vlastníctva… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu nemajetkovej újmy Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zrušenie a vypriadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na nariadenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 221 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 189 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody z ublíženia… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, o ochranu ohrozeného… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie práva zopd.vecnému… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie, že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM (vylúč. z… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 286 výsledkov (1 019 ms)