Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3.337.337,- Sk s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochranu dobrej povesti Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, správa majetku maloletého Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 221 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 189 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, správa majetku maloletého Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody 10.400,64 Eur… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie zaniknutého… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 213 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 213 ods. 1, 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 14 607,62 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a ÚPP k mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o neplatnosť závetov a… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zaplatenie 7960,38 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody 3.179,76 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 225 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, o povolenie obnovy… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 292 výsledkov (701 ms)