Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o úpravu práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o úpravu práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o úpravu práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zmenu výchovy Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 221 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 189 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zverenie do striedavej… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zverenie do náhradnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie a rozhodnutie, o schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 180 výsledkov (675 ms)