Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin zanedb. pov. výživy… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krádeže podľa §§ 20… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin výtrž.podľa § 364/1a… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin opilstva podľa § 363/1… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zločin podvodu podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krádeže podľa § 212/2… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zločin neodvedenia dane podľa… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin poškodz.cudzej veci… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíž. na zdraví podľa… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zločin krádeže podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, tr. čin neodv. dane a poist.… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, zločin sexuálneho zneužívania… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin ublíž. na zdraví… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, pokus zločinu ublíž.na zdraví… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Tr.čin násilia proti… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 207 ods.1,3… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, zločin vydierania podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, zločin hrubého nátlaku podľa… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrhy na povolenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Návrhy na povolenie… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 206 výsledkov (576 ms)