Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie príspevku pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 903,71 EUR s prísl Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o vypratanie časti… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o priznanie rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava styku so starou matkou Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie,že zmluva o… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie a rozhodnutie, o vylúčenie žalovaného z… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, o zvýšenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4218,49 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 222 ods.1, 5… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, o povolenie uzavrieť manželstvo… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, o nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapretie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 221 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 91 výsledkov (649 ms)