Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 2.855,73 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 210,13… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť zmúv a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Neplatnosť právneho úkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 24.674,75 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 4.186,09 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 212 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 47.327,80 CZK… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zabezpečenie príspevku na… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 5.660,45 eur… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie BSM počas manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 1.656,05 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie , že spotrebiteľský… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 47.327,80 CZK… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 100,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie plotu Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 1.355,62 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2.309,50 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 114 výsledkov (919 ms)