Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie manželského výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, ustanovenie poručníka Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh otca na úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného pre dospelé… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, pozbavenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na začatie konania o… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 348 ods. 1 písm. d/… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 221 ods. 1, ods. 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie NO,zverenie do… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie náhradnej osobenj… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyhlásenie za mŕtveho Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, priznanie rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, ustanovenie poručníka Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na úpravu rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 112 výsledkov (741 ms)