Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zverenie do náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 212 ods. 1, ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu styku Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o pozbavenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 212 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, o úpravu práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie BSM s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zmenu výchovy Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, o schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie a rozhodnutie, o povolenie uzavrieť manželstvo Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie a rozhodnutie, o schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 78 výsledkov (562 ms)