Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek
Spisová značka

Výsledky

  1. Pojednávanie, Zaplatenie 283,15 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  2. Pojednávanie, Zaplatenie 283,15 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 2 z celkovo 2 výsledky (642 ms)