Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie, O zaplatenie 285,56 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, O zaplatenie 6 172,37 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Návrh na zvýšenie výživného na plnoleté dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Zaplatenie 958,55 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Podnet na nariad. PO a o úpravu výkonu rodič.… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Zaplatenie 283,15 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Zaplatenie 826,61 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Zaplatenie 555,85 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 39 149,28 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Žiadosť otca o zníženie výživného na mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, Návrh na zverenie mal. dieťaťa do striedavej… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, Zaplatenie 5 171,63 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, O zaplatenie 297,57 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Na úpravu výkonu rodič. práv a povinn. k mal. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Návrh o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Návrh na zníženie výživného na plnoleté dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, Návrh na zrušenie výživného na plnoleté dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Návrh na zníženie výživného na mal. dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, O zaplatenie 1 743,94 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Návrh na rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 62 výsledkov (622 ms)