Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie, O zaplatenie 729 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Návrh na zverenie mal. dieťaťa do osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Návrh na rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, O zaplatenie 1 743,94 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Návrh na zníženie výživného na mal. dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Návrh na zrušenie výživného na plnoleté dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Návrh na zníženie výživného na plnoleté dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Návrh o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Na úpravu výkonu rodič. práv a povinn. k mal. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, O zaplatenie 297,57 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, Zaplatenie 5 171,63 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, Návrh na zverenie mal. dieťaťa do striedavej… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, Žiadosť otca o zníženie výživného na mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Zaplatenie 39 149,28 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Zaplatenie 555,85 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Zaplatenie 826,61 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, Zaplatenie 283,15 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Podnet na nariad. PO a o úpravu výkonu rodič.… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Zaplatenie 958,55 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Návrh na zvýšenie výživného na plnoleté dieťa Pojednávanie prebehlo dňa