Výsledky

 1. Pojednávanie, Zaplatenie 5 171,63 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Zaplatenie 39 149,28 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Zaplatenie 826,61 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Zaplatenie 555,85 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Zaplatenie 283,15 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, O náhradu nemajetkovej škody a nemajetkovej… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, O náhradu nemajetkovej škody a nemajetkovej… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, O náhradu nemajetkovej škody a nemajetkovej… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, O náhradu nemajetkovej škody a nemajetkovej… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, O náhradu nemajetkovej škody a nemajetkovej… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, Zaplatenie 181,55 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, Zaplatenie 1 463,03 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, O zaplatenie 987,81 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Návrh na zvýšenie výživného na plnoleté dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Zaplatenie 632,18 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Návrh na zverenie mal. dieťaťa do striedavej… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, O zaplatenie 13 842 € s prísl. - o náhradu… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, O zaplatenie 21,07 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, O zaplatenie 729 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Návrh na zverenie mal. dieťaťa do osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 40 výsledkov (496 ms)