Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 212 ods. 2 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podľa § 212 ods. 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Zaplatenie 8 298,47 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, O zaplatenie 729 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, O zaplatenie 5 381,87 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, O zaplatenie 17 034,68 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, O zaplatenie 77,96 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, O zaplatenie 810 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 487,01 s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Na zverenie do náhradnej osob. starostlivosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, Zaplatenie 487,75 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, Zaplatenie 403,64 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, Na zvýšenie výživného pra mal. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Na určenie výživného pre plnoleté dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Zaplatenie 138,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Zaplatenie 480,32 s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, Zaplatenie 654,40 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Zaplatenie 566,01 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, O zaplatenie 578,88 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Návrh o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa