Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie, Na zverenie do náhradnej osob. starostl. k… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, O zaplatenie 963,30 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, žaloba o vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Návrh na zvýšenie výživného na mal. deti Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Návrh na rozvod bezdetného manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Návrh na zrušenie vyživovacej povinn. k… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Zaplatenie 682,25 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Žiadosť o výživné na plnoleté dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Návrh na zníženie výživného na plnoleté dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Zaplatenie 387,51 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, Zaplatenie 790,43 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, Zaplatenie 634,82 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, Návrh na úpravu výkonu rodičov. práv a povin.… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Zaplatenie 2 858,05 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Návrh na zrušenie výžívného na plnoleté dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, O zaplatenie 3 000,78 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, O zaplatenie 2 176,08 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Návrh na zrušenie výživného na plnoleté dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Návrh na zrušenie výžívného na plnoleté dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Zaplatenie 607,06 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa