Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie, Na zverenie do náhradnej osob. starostl. k… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, O zaplatenie 5 381,87 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Na vydanie rozhod. o zaregistrov. nezáv.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Juraj Lukáč
  Navrhovateľ – R. B.
  Odporca – K. B.
 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 207 ods.1,3 písm. c)… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 352 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 207 ods.1,3… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 171 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 221 ods. 1,2,3… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 790,43 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, O zaplatenie 729 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, Návrh na úpravu výkonu rodičov. práv a povin.… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, Zaplatenie 634,82 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, Návrh o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Na zverenie do náhradnej osob. starostlivosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 212 ods.1, 3… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa §§ 326/1 písm. a/… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, Zaplatenie 2 858,05 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Zaplatenie 8 298,47 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Zaplatenie 138,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Zaplatenie 480,32 s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 56 výsledkov (760 ms)