Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie, Zaplatenie 2 570,18 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Zaplatenie 143,24 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Zaplatenie 560,40 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Zaplatenie 2 340,82 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, O zaplatenie 525,44 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, O zaplatenie 389,89 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, O zaplatenie 494,53 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, O zaplatenie 497,43 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 1 372,96 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, O zaplatenie 402,27 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, Návrh na úpravu styku s mal. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, O zaplatenie 810 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, Návrh o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Na úpravu výkonu rodič. práv a povinn. k mal. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Zaplatenie 164,04 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Zaplatenie 218,14 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, Zaplatenie 97,75 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Návrh o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Zaplatenie 340,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, O rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa