Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie, O náhradu nemajetkovej škody a nemajetkovej… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Návrh na úpravu stretávania sa starých… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Žiadosť o schválenie právneho úkonu pre mal. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, O rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Zaplatenie 1 011,31 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Návrh na zníženie výživného na mal. dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Zaplatenie 866,49 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Zaplatenie 1 307,68 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 613,71 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Zaplatenie 2 858,05 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, Návrh na zverenie mal. dieťaťa do striedavej… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, Návrh na zníženie výživného pre plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, Zaplatenie 307,75 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, O zaplatenie 17 034,68 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Návrh na zvýšenie výživného na plnoleté dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Zaplatenie 962,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, Návrh o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Návrh na rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Zaplatenie 583,5 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Návrh na zrušenie vyživovacej povinn. na… Pojednávanie prebehlo dňa