Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie, Zaplatenie 548,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Zaplatenie 583,65 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Zaplatenie 2 695,07 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, O zaplatenie 1 821,33 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, O zaplatenie 1 563,10 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, O zaplatenie 1 508,47 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Návrh na zmenu osobnej starostlivosti Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Návrh na zverenie mal. detí do náhrad. osob.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, O zaplatenie 156,35 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, O zaplatenie 613,71 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, O zaplatenie 2 758,08 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, O zaplatenie 1 355,60 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, O zaplatenie 3 349,80 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Žiadosť otca o zníženie výživného na mal. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Na zvýšenie výživného pra mal. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Zaplatenie 826,61 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, O rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Zaplatenie 340,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Návrh o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Zaplatenie 97,75 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 90 výsledkov (480 ms)