Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 498,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 14.270,78 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Predmetom tohto návrhu je… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5877,78 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 207 ods.1,3… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 9.782,55… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 207 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Návrh na zhabanie vecí… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 201 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podľa § 360 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 278 ods., 1, ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 32.460,50 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Vyhlásenie rozsudku, určenie pravosti popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie právneho dôvodu… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 157 ods. 1, ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 7411,38 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 841,93 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 288 výsledkov (608 ms)