Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 39.945,56 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 380,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 74,58 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 364/1 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 212 ods.1 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podľa § 369 ods. 1, 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podľa § 172 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podľa § 278/1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 14.270,78 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na zmenu OL Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 188 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podľa § 364 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, ŽALOBA O URČENIE NEPLATNOSTI… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie právneho dôvodu… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 245 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na zhabanie vecí Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 3.194,99 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie11.164,36 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 360/1,2 písm. b)… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 277 výsledkov (808 ms)