Typ pojednávania
Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, NO 3.1, obmedzenie spôsobilosti… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zmenu úpravy styku s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ostatné druhy probácií Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ostatné druhy probácií Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ostatné druhy probácií Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ostatné druhy probácií Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ostatné druhy probácií Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 295,52 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 528 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie a rozhodnutie, úpravy práv a povinností + NO… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 141,40 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz -113,01 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie a odovzdanie bytu Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na rozvod manželstva a… Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie bytu Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 8 190,77 €… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.844,38 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

1 – 20 z celkovo 1 756 výsledkov (1 157 ms)