Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie právn.dôvodu a výšky… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 26.874,17 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Predbežné prejednanie sporu, PR zaplatenie 233.060,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 1.962,98 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Vyhlásenie rozsudku, vylúčenie majetku zo súpisu Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 8.702,50 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 212 ods. 1, ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 171 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie pravosti pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 59.227,-EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 352 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 221 ods.1, 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 32.460,50 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 5.298.271,27 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie pravosti popretej… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2528,78 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zmena OL Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 278 ods.1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 207 ods.1,3… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 255 výsledkov (560 ms)