Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie, Zaplatenie 52 611,87 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Žaloba o určenie neplatnosti kúpnych zmlúv Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Návrh na schválenie dedič. dohody v mene mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Návrh na zverenie mal. detí do starostl. otca Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Určenie pravosti pohľadávky proti podstate Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Určenie výšky pohľadávok Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Zaplatenie 35. 857 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Určenie právneho dôvodu pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, O zaplatenie 2 758,08 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, Návrh na zníženie výživného na mal. dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, Zaplatenie 771 306,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, Zaplatenie 12 675,26 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Určenie právneho dôvodu Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Zaplatenie 1 108,80 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Zaplatenie 8 985,94 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, Určenie pravosti prihlásenej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Zaplatenie 2 858,05 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Žaloba o neplatnosť ručiteľského vyhlásenia Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Zaplatenie 248,95 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 100 výsledkov (606 ms)