Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia

Výsledky

 1. Vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 1.962,98 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Vyhlásenie rozsudku, vylúčenie majetku zo súpisu Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vydanie PR pre 1645,46 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie BSM za trvalého… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1 746,94 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 8.702,50 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, vypratanie bytu Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 212 ods. 1, ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 171 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie pravosti pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 59.227,-EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 352 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 221 ods.1, 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 32.460,50 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 5.298.271,27 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie pravosti popretej… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie neplatnosti kúpnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 721,06 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 369 výsledkov (855 ms)