Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia

Výsledky

 1. Vyhlásenie rozsudku, určenie, že právo na náhradu škody… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 1.962,98 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 221 ods. 1,2,3… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 212 ods.1, 3… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 212 ods. 2 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podľa § 212 ods. 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Zaplatenie 52 611,87 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Žaloba o určenie neplatnosti kúpnych zmlúv Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Návrh na schválenie dedič. dohody v mene mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, Návrh na zverenie mal. detí do starostl. otca Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, Určenie pravosti pohľadávky proti podstate Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, Určenie výšky pohľadávok Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné zasadnutie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Zaplatenie 35. 857 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, Určenie právneho dôvodu pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 246 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 1 049,01 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 554,20 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa