Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia

Výsledky

 1. Vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 1.962,98 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Vyhlásenie rozsudku, vylúčenie majetku zo súpisu Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 8.702,50 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie pravosti pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 59.227,-EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 32.460,50 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 5.298.271,27 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie pravosti popretej… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2528,78 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4028,41 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 8.287,47 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 9.224,20 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 9.771,09 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Návrh na povolenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Predbežné prejednanie sporu, PR zaplatenie 74,58 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 16.827,87 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie pravosti popretej… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 24.000,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 80.287,65 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 232 výsledkov (894 ms)