Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia

Výsledky

 1. Pojednávanie, Odporovateľnosť právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Určenie neúčinnosti právnych úkonov + PO Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 930 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Zaplatenie 56 379,16 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 670 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, O zaplatenie 2 196,37 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 213 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 580,75 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 103,46 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 1 911,53 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, Zaplatenie 115 951,20 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Návrh na rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Zaplatenie 2 453,27 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 330 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 588,44 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 996,37 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Určenie skutočnej výšky pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Zaplatenie 720,42 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 252 výsledkov (495 ms)