Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zmenu zverenia Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o predĺženie pestúnskej… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o priznanie rodičovských práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, na určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 616,42 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 17.146,18 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zmenu úpravy styku Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 212 ods. 1, ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, o povolenie uzavrieť… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zvýšenie výživného pre mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 171 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, o nahrad. prejavu vôle s… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 352 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Predbežné prejednanie sporu, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 338,09 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,70 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 98,46 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 163,73 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 270 výsledkov (640 ms)