Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o neúčinnosť právneho úkonu +… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, o úpravu styku Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu práv a povinností a o… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 212 ods. 1, ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 171 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 352 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, o zverenie do náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie a rozhodnutie, o nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, o pozbavenie rodičovských práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie a rozhodnutie, o neplatnosť okamžitého… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 247 výsledkov (658 ms)