Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, návrh na uloženie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 212 ods.1,3… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 360 ods.1, 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 71,2 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o pozbavenie rodičovských práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 278 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o povolenie uzavrieť manželstvo Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 213 ods.1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie príspevku pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 278 ods.1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie a rozhodnutie, o povolenie prípustnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 278 ods.1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, o zvýšenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, o obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, o priznanie rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, o nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie a rozhodnutie, o zverenie do náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 183 výsledkov (816 ms)