Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 212 ods. 2 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podľa § 212 ods. 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o uloženie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zverenie do náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o povolenie uzavrieť manželstvo Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o priznanie rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie a rozhodnutie, o osvojenie dieťaťa Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 194 ods.1,2… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2 400,70 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie príspevku pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, o vydanie bezdôv.obohatenia 590… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, o vypratanie časti… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, o zdrž. sa použ. Dohody o… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 221 ods.1, 3… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, § 289/1 TR Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 155 ods.1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa